KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA "HOBBY"

Pozostáva z:

 1. 1. Vstupnej a výstupnej diagnostiky športovým lekárom MUDr. Tomášom Krivým, ktorá obsahuje

 • Anamnézu
 • Fyzikálne vyšetrenie
 • Rozšírené vyšetrenie krvi (krvný obraz, FW, moč chemicky + GLU, KREATININ, CK, SODIK, DRASLIK, CHLÓR)
 • • Analýzu zloženia tela, analýzu obezity, segmentálnu analýzu svaloviny, segmentálnu analýzu tuku, bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk v cm2 pomocou prístroja InBody
 • Spirometriu - Forsírovaná vitálna kapacita (FVC), objemy vydýchnuté za jednotku času (FEV1), množstvo maximálneho vydýchnutého vzduchu (PEF), tiffeneauov index, priemerný prietok počas úsilného výdychu (FEF 25-75)
 • EKG pred záťažou a po záťaži
 • Spiroergometriu (zaťažový test)
 • Interpretáciu výsledkov športovým lekárom (určenie aeróbneho a anaeróbneho prahu, VO2max, maximálna tepová frekvencia, stav trénovanosti a iné) + odporúčania
 1. 2. Diagnostiky a konzultácie s výživovou poradkyňou Msc. Radkou Hrabčákovou, ktoré obsahujú

 • • Vstupnú konzultáciu, určenie cieľov a poradenstvo v oblasti výživy
 • • Druhú konzultáciu, nastavenie nových stravovacích návykov a zmien v súlade s cieľom klienta a poradenstvo
 • • Výstupnú konzultáciu, interpretáciu a porovnanie stravovacích návykov pred a po spolupráci, meranie kľúčového indikátora výkonnosti a porovnanie výsledkov obdŕžaných na vstupnej konzultácií
 1. 3. Diagnostiky a konzultácie s kondičným trénerom, ktoré obsahujú

 • • Vyhodnotenie výsledkov komplexnej diagnostiky
 • • Odporučenie vhodného tréningového plánu na základe výsledkov diagnostiky
 • • Poradenstvo v oblasti tréningového procesu
 1. CENA: 190 €

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Neváhajte a zavolajte nám! Radi odpovieme na vaše otázky: +421 902 933 903
© 2024 Všetky práva vyhradené pre TEOP s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.